Alavis PraHaHa freestyle 2019

1. ročník USDDN freestyle závodů v Praze


Datum: 27.7. - 28.7.2019 / Date: 27 July - 28 July 2019


Místo konání / Place of the event:
fotbalové hřiště v Úvalech (Guth-Jarkovského 698, 250 82 Úvaly)


Disciplíny / Disciplines:

  • USDDN Open Freestyle

  • USDDN Starters Freestyle

  • Super Pro Toss and Fetch Divize I. (SPTF I.)

  • Super Pro Toss and Fetch Divize II. (SPTF II.)

  • Dog Dartbee

Pravidla / Rules: https://discdog.cz/index.php/dogfrisbee/pravidla


Program / Schedule:

Pátek 26.7.2019 / Friday 26 July 2019

16:00 otevření areálu pro závodníky/ areal is open for players
19:00 - 22:00 registrace/registration
17:00 hod. do? volná zábava, posezení s přáteli u limči, diskuze nad závodní taktikou / free time with friends, discussing competitive tactics

Sobota 27.7.2019 / Saturday 27 July 2019
1. kolo Freestyle, SPTF Divize I. a II., , KanJam

7:30 - 8:30 registrace / registration
9:00 úvodní schůzka závodníků / players meeting

9:30 - 12:30   1. kolo freestyle STARTERS + 1. kolo SPTF I. a II. (freestylová kola budou prokládána SPTF)      12:30 - 14:00  pauza na oběd / lunch break                                                                                                              14:00 - 18:00  1. kolo freestyle OPEN + 2. kolo SPTF I. a II. (freestylová kola budou prokládána SPTF)             

19:00 předpokládaný konec a vyhlášení vítězů / supposed END and prizegiving                                         21:30 speciální noční Speedjam / special night Speedjam

Neděle 28.7.2019 / Sunday 28 July 2019
2. kolo Freestyle + minidistance, 
Dog Dartbee 
7:30 - 8:30 registrace / registration                                                                                                                        9:00 úvodní schůzka závodníků / players meeting

9:30 Minidistance do freestylu STARTERS + OPEN                                                                                                  10:00 kvalifikace Dogdartbee                                                                                                                12:30 - 13:30 pauza na oběd / lunch break                                                                                                  13:30 2. kolo freestyle STARTERS                                                                                                                            15:00 2. kolo freestyle OPEN                                                                                                                                      16:00 semifinále a finále Dogdartbee

18:00 předpokládaný konec a vyhlášení vítězů / supposed END and prizegiving

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu. / Organizer reserves the right to make changes. :) 


Přihlášky / Register: ZDE

Přihlášené týmy / Registered teams: ZDE


Startovné / Fee:
Freestyle                                     400 Kč (20 €)
SuperPro Toss & Fetch               250 Kč (10 €)
DogDartbee                                250 Kč (10 €)
FS + SPTF                                    500 Kč (20 €)
FS + DD                                       500 Kč (20 €)
SPTF + DD                                   400 Kč (16 €)
FS + SPTF + DD                          600 Kč (28 €)
KanJam                                        50 Kč / tým (2 €/ team)


Nečlenové DiscDog klubu platí navíc 100,-/tým, neplatí pro zahraniční závodníky.
Non-DiscDog club members pay extra 100 CZK / per team, NOT for foreign players.

Na Kanjamový turnaj je možné se registrovat i na místě, nejpozději však v sobotu do 9:30.
Registration for KanJam is open till Saturday 9:30.

Hudba / Music:

Hudbu na Freestyle můžete posílat na ichdrs@gmail.com ve formátu: kategorie, jméno hráče, jméno psa (např. Open, Iveta Chomatova, Beri)

You can send Freestyle music to ichdrs@gmail.com in the format: category, player name, dog name (Open, Iveta Chomatova, Beri) 

Platba / Payment:
Platba předem na účet / Bank account number: 2301200048 / 2010 (VS 272872019)

Startovné je nutné uhradit nejpozději do 19. 7. 2019 (tak, abychom měli tento den peníze na účtu). Platba na místě pro české závodníky pouze po dohodě s organizátorem a s přirážkou 100,- Kč.

The starting fee must be paid by 19 July 2019 at the latest (so we will have the money on the account this day). Foreign participants can pay at the place without extra charge.

Ubytování / Accommodation:
Možné na místě ve vlastních stanech (na hřišti s umělým povrchem, nebude možné zapíchnout kolíky!).
Cena: 70 Kč / noc / osoba

Possible in own tents (on a playground with artificial turf, it will not be possible to pin the tents with stakes!).
Price: 70 CZK or 3 € / per night / per person

Doplňující informace / Additional info:
Háravé feny se nemohou zúčastnit. Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu nebo bez něj starší 18 měsíců. Účastníci se musí řídit Řádem ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.
Bitches in heat may not participate in the competition. Dogs of all breeds of 18 months of age older may participate. The competition abides by the rules of Řád ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.

Kontakt / Contact:

Michaela Andrová - prahahadogfrisbee@gmail.com, +420 739 419 630

Workshop s Patrikem v pátek 26.7. je možnost zatrénovat si s Patrikem, více info ZDE