Alavis PraHaHa freestyle 2019

1. ročník USDDN freestyle závodů v Praze


Datum: 27.7. - 28.7.2019 / Date: 27 July - 28 July 2019


Místo konání / Place of the event:
fotbalové hřiště v Úvalech (Guth-Jarkovského 698, 250 82 Úvaly)


Disciplíny / Disciplines:

  • USDDN Open Freestyle

  • USDDN Starters Freestyle

  • Super Pro Toss and Fetch Divize I.

  • Super Pro Toss and Fetch Divize II.

  • Dog Dartbee

Pravidla / Rules: https://discdog.cz/index.php/dogfrisbee/pravidla


Program / Schedule:

Pátek 26.7.2019 / Friday 26 July 2019

Otevření areálu pro závodníky 17:00 hod. / Areal is open for players 17:00
Předregistrace závodníků 18:00 - 21:00 hod. / Pre-registration players 18:00 - 21:00
Volná zábava, posezení s přáteli u limči, diskuze nad závodní taktikou od 17:00 hod. do ? / Free time with friends, discussing competitive tactics 17:00 - ?

Sobota 28.7.2019 / Saturday 28 July 2019
1. kolo Freestyle, 1. kolo SPTF Divize I., Dog Dartbee, KanJam
Registrace 8:30 - 9:30 / Registration 8:30 - 9:30
Úvodní schůzka závodníků 9:30 - 10:00 / Players meeting 9:30 - 10:00
Začátek závodu 10:00 / Start 10:00
Předpokládaný konec a vyhlášení vítězů cca v 18:00 / Supposed END and prizegiving 18:00
Noční KanJam 21:00 / Night KanJam 21:00 

Neděle 29.7.2019 / Sunday 29 July 2019
2. kolo Freestyle + minidistance, 2. kolo SPTF Divize I., SPTF Divize II. (obě kola)

Registrace 8:30 - 9:00 / Registration 8:30 - 9:00
Úvodní schůzka závodníků 9:00 - 9:30 / Players meeting 9:00 - 9:30
Začátek závodu 9:30 / Start 9:30
Předpokládaný konec a vyhlášení vítězů cca v 18:00 / Supposed END and prizegiving 18:00

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu. / Organizer reserves the right to make changes. :) 


Přihlášky / Register: ZDE

Přihlášené týmy / Registered teams: ZDE


Startovné / Fee:
Freestyle                                     400 Kč (20 €)
SuperPro Toss & Fetch               250 Kč (10 €)
DogDartbee                                250 Kč (10 €)
FS + SPTF                                    500 Kč (20 €)
FS + DD                                       500 Kč (20 €)
SPTF + DD                                   400 Kč (16 €)
FS + SPTF + DD                          600 Kč (28 €)
KanJam                                        50 Kč / tým (2 €/ team)


Nečlenové DiscDog klubu platí navíc 100,-/tým, neplatí pro zahraniční závodníky.
Non-DiscDog club members pay extra 100 CZK / per team, NOT for foreign players.

Na Kanjamový turnaj je možné se registrovat i na místě, nejpozději však v sobotu do 9:30.
Registration for KanJam is open till Saturday 9:30.

Uzávěrka přihlášek / Deadline:
Přes online přihláškový formulář do 19. 7. 2019. Po tomto datu je přihlášení možné pouze po domluvě s pořadatelem.
Online registration is open till July 19, 2019. After this date is registration possible only after consultation with the organizer.  

Platba / Payment:
Platba předem na účet / Bank account number: 2301200048 / 2010 (VS 272872019)

Startovné je nutné uhradit nejpozději do 19. 7. 2019 (tak, abychom měli tento den peníze na účtu). Platba na místě pro české závodníky pouze po dohodě s organizátorem a s přirážkou 100,- Kč.
The starting fee must be paid by 19 July 2019 at the latest (so we will have the money on the account this day). Foreign participants can pay at place without extra charge.

Ubytování / Accommodation:
Možné na místě ve vlastních stanech (na hřišti s umělým povrchem, nebude možné zapíchnout kolíky!).
Cena: 70 Kč / noc / osoba

Possible in own tents (on a playground with artificial turf, it will not be possible to pin the tents with stakes!).
Price: 70 CZK or 3 € / per night / per person

Doplňující informace / Additional info:
Háravé feny se nemohou zúčastnit. Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu nebo bez něj starší 18 měsíců. Účastníci se musí řídit Řádem ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.
Bitches in heat may not participate in the competition. Dogs of all breeds of 18 months of age older may partcipate. The competition abides to the rules of Řád ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.

Kontakt / Contact:

Michaela Andrová - prahahadogfrisbee@gmail.com, +420 739 419 630